O symbolice Świąt Bożego Narodzenia, dzieleniu się opłatkiem oraz wigilijnym ucztowaniu rozmawialiśmy z Ks. Dziekanem proboszczem Dariuszem Żarkowskim.

Czym powinno być Boże Narodzenie dla Chrześcijan?

Dla każdego Chrześcijanina jest spotkaniem z Jezusem Chrystusem, który na nowo przychodzi do nas. Co roku przecież obchodzimy święta Bożego Narodzenia. Ale to jest też dla nas taki wymiar powtarzalności. Jezus się rodzi, nie jeden raz w historii ale wielokrotnie. Właśnie na tym ołtarzu, który jest za naszym żłóbkiem katedralnym każda eucharystia to nowe narodzenie, nowe przyjście do nas Jezusa Chrystusa by dać nam siłę i moc do przezwyciężania ludzkiej słabości. Niestety każdy z nas jest doświadczany grzechem, więc Boże Narodzenie musi być osobistym spotkaniem z Jezusem. Jeżeli potraktujemy je jedynie jako możliwość dobrze spędzonego czasu, zjedzenia wspólnie potrawy to nie będzie to. Jezus jest tutaj najważniejszy, On nadaje sens naszemu świętowaniu. Bez niego nie ma świąt Bożego Narodzenia, dlatego dojrzyjmy, spójrzmy i doświadczmy tego co Jezus mówi – „Kocham Was”. On w miłości do człowieka przychodzi na świat, a później z miłości do człowieka umiera na krzyżu.

Co symbolizują święta Bożego Narodzenia? 

Bóg staje się jednym z nas. Syn Boży stał się człowiekiem, czyli staje pośród człowieka słabego i niedoskonałego. Mówiąc o świętości i doskonałości, pokazuje to w ludzkim ciele. Choćby ludziom wydawało się, że niemożliwa jest świętość i chrześcijańska doskonałość, to Jezus pokazuje, że jest to możliwe. Narodziny Jezusa są znakiem tego, że każdy z nas może być święty i może tak się wydoskonalić, że będzie potrafił czynić dobro i rozsiewał je wokół siebie.

Boże Narodzenie to czas pojednania, dzielenia się opłatkiem przy wigilijnym stole

Wieczerza Wigilijna jest takim momentem, gdzie powinny ustąpić wszystkie swary, spory, nieporozumienia. Czy to w rodzinie, czy wszystkich wspólnotach, tam gdzie obchodzimy te wieczerze wigilijne. Tak jest też w naszych rodzinach, musimy stanąć wobec siebie, popatrzeć sobie w oczy i powiedzieć wybaczam. Odpuścić wszystko co było niedoskonałością, bo Jezus który przychodzi właśnie tego uczy, byśmy odpuszczali winy tym, którzy przeciwko nam cokolwiek sprawili, abyśmy i my mogli otrzymać odpuszczenie za nasze winy.

Jakie przesłanie ma Ksiądz Dziekan dla parafian z Powiatu Kamieńskiego?

Chciałbym, żeby w tej szopce, która została ustawiona w naszej katedrze, każdy dostrzegł taki wymiar, że Chrystus rodzi się na ołtarzu. Za każdym razem kiedy jesteśmy obecni na Mszy Św, mamy do czynienia z żywym Jezusem, który przychodzi do nas pod postacią chleba i wina, staje się ciałem i krwią ale jest żywy. Nie myślmy o tym jako o wydarzeniu historycznym, z przeszłości. Boże Narodzenie dokonuje się w czasie każdej Mszy Św, dlatego ten żłóbek jest ustawiony na wysokości ołtarza.