Rozpoczynamy coroczny cykl prezentacji kosztów utrzymywania lokalnej administracji. Zapytanie przesłaliśmy na początku kwietnia do Urzędów wchodzących w skład naszego powiatu. Wnioskowaliśmy w nim o ujawnienie wysokości nagród i premii wypłaconych w latach 2015 – 2017 dyrektorom jednostek organizacyjnych, kierownikom referatów, skarbnikowi, sekretarzowi, zastępcy burmistrza. Jako pierwszy odpowiedzi udzielił Urząd Gminy w Świerznie, wczoraj dotarła do nas odpowiedź z Urzędu Miejskiego w Golczewie.

Urząd Miejski w Golczewie