Adam Bączek

Zwiększenie ilości patroli pieszych, uruchomienie ogólnopolskiego telefonu alarmowego straży o numerze 986, częstsze zakładanie blokad na samochodach parkujących w strefie promenady oraz premiowanie wyróżniających się funkcjonariuszy – to wnioski z kontroli działalności straży miejskiej w Międzyzdrojach przeprowadzonej przez radnych z komisji rewizyjnej.

W trakcie kontroli nie dopatrzono się żadnych uchybień i niedociągnięć związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej. Jak wynika z danych przedstawionych radnym, w ub. roku strażnicy przeprowadzili około 3000 interwencji i nałożyli mandaty na kwotę 114 tys. złotych. Skuteczniej niż w latach ubiegłych wyglądają także dane windykacyjne. Łącznie do budżetu trafiło ponad 71 tys. zł. Brakująca suma zostanie uzyskana od wierzycieli dzięki pomocy urzędów skarbowych.

Ponadto strażnicy podjęli działania windykacyjne wobec około 3200 zobowiązań do uregulowania opłaty dodatkowej za postój w Strefie Płatnego Parkowania.