Zatrudnimy sprzedawcę do obsługi punktów sprzedaży dla osadzonych AŚ Kamień Pom. i OZ Buniewice 508263008