pozory myl

Policjanci Wydziału Prewencji KPP w Kamieniu Pomorskim przeprowadzili działania związane z kampanią informacyjną: ’’ Pozory mylą, dowód nie’’, której celem jest zapobieganie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz uświadamianie sprzedawcom o konsekwencjach prawnych i odpowiedzialności karnej za nieprzestrzeganie prawa.

Podczas działań, sprzedawcom przekazano liczne materiały informacyjne podnoszące kwalifikacje w obszarze asertywnych zachowań dotyczących odmowy sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.

Poprzez przez te coroczne działania służby nagłośniają problem sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Mundurowi przypominali, o tym, że wygląd osoby nie zawsze świadczy o jej pełnoletniości i o tym, że sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim jest przestępstwem.

O kampanii przypominają specjalne plakaty edukacyjno-informacyjne, ulotki i naklejki, które policjanci pozostawiali w sklepach. Wspólna akcja prowadzona będzie przez czas trwania sezonu letniego.

sierż. Izabela Trepko