Dziś w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej odbyło się przekazanie szkieletu tzw. „Wampira z Kamienia”. Pochówek antywampiryczny na który natrafiono na terenie Kwartału Dominikańskiego trafił w ręce dr Andrzeja Ossowskiego z Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Trafi on na badania interdyscyplinarne.

– Przeprowadzone zostaną badania tomograficzne w celu medyczno – sądowego opisu obrażeń. Mężczyzna przejdzie też skanowanie 3D w celu odtworzenia wyglądu twarzy. Wykonane zostaną również badania genetyczne, które mają ustalić haplogmp mtDNA i YDNA. Te badania pomogą nam wyjaśnić pochodzenie biogeograficzne szkieletu – mówi dyrektor Grzegorz Kurka.

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej nie zapłaci za badania wampira. Zostaną one wykonane w ramach współpracy pomiędzy placówkami.