Po raz XVI pismo samorządowe „Wspólnota” publikuje ranking zamożności polskich samorządów. Według niego w 43 gminach dochody przekraczają 5 tys. zł na mieszkańca. Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna jak rok temu. Pomija ona wpływy z dotacji uwzględnia tylko dochody własne i środki otrzymywane z subwencji.

Największe miasto i stolica powiatu kamieńskiego – czyli Kamień Pomorski. Zadłużona na koniec 2014 roku na blisko 40 mln złotych gmina, ze 136. miejsca w 2015 roku, awansowała na 79. lokatę.

W kategorii miast innych kolejny rok z rządu pozycję wicelidera rankingu utrzymała nadmorska gmina Dziwnów. Tuż za nią uplasowały się Międzyzdroje.
W czasopiśmie zamieszczono także rozmowę z Burmistrzem Międzyzdrojów Leszkiem Doroszem