wolin

Poznaliśmy cztery propozycje zaopiniowane i zaakceptowane przez zespół powołany przez burmistrz Wolina ds. budżetu obywatelskiego. Do 18 grudnia mieszkańcy mają możliwość zdecydować czy w Wolinie zostanie wykonany remont chodnika przy ulicy Jaracza, chodnika i parkingu przy byłej przychodni (ul. Prosta), remont chodników na ulicy Kościelnej oraz zejść z ulicy Wojska Polskiego i Ciasnej. Ostatnim z zaakceptowanych projektów jest rozwijanie, doposażenie w sprzęt sportowy PTZN i UKS Albatros.

Clipboard01

Głosowanie możliwe jest w okresie od 6 do 18 grudnia 2015 roku do godz. 15.00. Głosowanie ma charakter jawny. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Miasta Wolin, którzy w dniu głosowania ukończyli co najmniej 16 lat. Kartę do głosowania należy złożyć w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta – pok. 12 w dni pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, 72-510 Wolin ul. Zamkowa 23 z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski”. W przypadku przesłania karty pocztą o jego ważności będzie decydować data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Pobierz kartę do głosowania