Początek września nieodzownie wyznacza w życiu dzieci i młodzieży moment zakończenia wakacji i powrotu do szkolnej ławki. W tym roku, wyjątkowo, inauguracja roku szkolnego odbyła się 4 września. Tak jak w tysiącach placówek w całej Polsce, również w Powiecie Kamieńskim odbyły się uroczystości związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018.

Nowy rok szkolny to przede wszystkim poważne zmiany w ustroju szkolnym. 6-letnia szkoła podstawowa i 3-letnie gimnazjum zostają zastąpione przez 8-letnią szkołę podstawową. Dodatkowy rok, który dotychczas uczniowie spędzali w gimnazjum, został przesunięty do szkoły ponadpodstawowej, tym samym powraca 4-letnie liceum i 5-letnie technikum.

Wakacje już za nami, życzymy wiec w rozpoczętym nowym roku szkolnym wszelkiej pomyślności i wytrwałości oraz licznych sukcesów pracownikom pedagogicznym, niepedagogicznym oraz uczniom wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Kamieński.

źródło:
Starostwo Powiatowe