Ministerstwo odzyska kontrolę nad pośredniakami. Dzięki centralizacji będą miały więcej swobody w działaniu. Rząd chciałby, aby kontrolę nad Urzędami Pracy przejęła administracja państwowa w terenie – czyli wojewodowie. Tym samym zaś wpływ na funkcjonowanie tychże urzędów straciłyby samorządy.

Szczegóły planowanej reformy przedstawił „Rzeczpospolitej” Stanisław Szwed wiceminister rodziny. Od 1 stycznia 2018 r., ponad 340 powiatowych urzędów pracy i 16 wojewódzkich, w których jest obecnie zatrudnionych prawie 23 tys. osób, zostanie przeniesionych do administracji rządowej. Ministerstwo odzyska więc po latach możliwość bezpośredniego kierowania pośredniakami.

Dyrektorzy urzędów pracy przypominają, że co roku wydają miliardy złotych z unijnych funduszy. Rodzi się pytanie, czy rząd będzie mógł przejąć zawarte przez nich umowy.