Jest rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Dyrektor Zbigniew Chochołowski 3 kwietnia 2017 roku zdecydował, że najbardziej kompetentną osobą do sprawowania tego stanowiska będzie pani Monika Kwaśniak vel Kwaśniewska. To dość ciekawe rozstrzygnięcie, zważywszy że jeszcze do niedawna kamieńskim PCPR kierowała Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska, prywatnie rodzina nowej referent, która również pracuje w Centrum.

Konkurs ogłoszono 20 marca 2017 roku. Wymagania niezbędne jakie przed kandydatami postawił dyrektor Zbigniew Chochołowski nie były zbyt wygórowane. Obywatelstwo polskie, zdolność do czynności prawnych, wykształcenie średnie, dobry stan zdrowia, niekaralność oraz nieposzlakowana opinia. Termin składania ofert mijał 30 marca. Nabór rozstrzygnięto 3 kwietnia, dyrektor PCPR zdecydował się na powierzenie tej funkcji pani Monice Kwaśniak vel Kwaśniewskiej zamieszkałej w Jarszewie.

Pani Monika Kwaśniak vel Kwaśniewska posiada kwalifikacje na stanowisko Referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, wykazała się wystarczającą znajomością zagadnień określonych w ogłoszeniu o naborze. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna uznała, że wybrana kandydatka w najwyższym stopniu spełnia wymagania określone w konkursie do wykonania zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska, na który prowadzony był nabórpodkreśla Zbigniew Chochołowski w informacji o wynikach naboru.

Ile osób aplikowało na to stanowisko? Czy zatrudnienie kolejnego członka jednej z rodzin jest etyczne? Kto wszedł w skład komisji konkursowej? (brak informacji w Biuletynie Informacji Publicznej) – na te i inne pytania niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi, gdyż Zbigniew Chochołowski przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim. Jak poinformowano nas w Centrum, nie wiadomo, kiedy będzie dostępny.

Ciężko odpowiedzieć także na pytanie, czy decyzja Zbigniewa Chochołowskiego z 3 kwietnia 2017 roku będzie uznana za ważną. Dlaczego? Sam dyrektor PCPR boryka się z problemami. W ocenie wojewody zachodniopomorskiego, nie posiada on wymaganych prawem kwalifikacji do sprawowania swojej funkcji. Wojewoda Krzysztof Kozłowski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w tej sprawie.