po

Okazuje się, że likwidacja Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach, to nie jedyne cięcia oświatowe jakie w przyszłym roku planują włodarze powiatu. W grę wchodzi także reorganizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Rocznie z kasy powiatu dokładane jest na ten cel około 300 tys. zł.

Chcemy poszukać nowego organu prowadzącego. Pomysłem na to jest przekazanie tych kompetencji jednemu ze stowarzyszeń – mówi nam jeden z radnych.

Clipboard03

W grę wchodzi przekazanie ośrodka stowarzyszeniu utworzonemu np. przez rodziców i pracowników. Niewykluczone, że zadania SOSW przejmą inne podmioty. Nieoficjalnie, w kuluarach przewija się też także kamieńskie PSOUU Jolanty Janik. Jedno jest pewne, reorganizacja pozwoli powiatowi na redukcję kosztów związanych m.in. z utrzymaniem jednostki. Subwencja oświatowa nie wystarcza bowiem na pokrycie wszystkich wydatków.

Do placówki uczęszcza około 40 uczniów. Ośrodek obejmuje kształceniem, opieką i wychowaniem dzieci i młodzież z trudnościami w uczeniu się uwarunkowanymi niepełnosprawnością intelektualną. Ewentualną zgodę na reorganizację podejmie Rada Powiatu.