W dniu 7 lutego bieżącego roku Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim dokonała zmian w budżecie powiatu na rok 2017. Jedną z tych zmian było wpisanie do budżetu środków niezbędnych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z ”

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę mostu nad rzeką Wołczenicą, przebudowę dojazdów do mostu na odcinku 1110m pomiędzy Skarchowem a Dusinem oraz przebudowę przepustu na kanale Rarwino – Skarchowo.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu 6 mln złotych, 3 mln złotych stanowi wkład własny samorządu. Pozostała kwota ma być uzyskana z dofinansowania ze środków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej.

Po zakończeniu planowanej inwestycji naprawiony zostanie najgorszy odcinek drogi powiatowej 1012Z, co znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu drogowego.

Inwestycja ta, jest już kolejną z realizowanych w ostatnich latach „inwestycji mostowych”. W roku 2016 z wykorzystaniem środków pochodzących z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przebudowano most nad rzeką Wołczą w Krzepocinie. Jednak koszt tamtego zadania wynoszący ok 430 tys. zł jest nieporównywalny z wartością przedsięwzięcia tegorocznego.

Jeżeli uda się pozyskać dofinansowanie na powyższe zadanie to będzie to najpoważniesze zadanie inwestycyjne Powiatu Kamieńskiego w okresie ostatnich lat.

źródło:
Starostwo Powiatowe