Skarchowo (gm. Kamień Pomorski) doczeka się wymiany wyeksploatowanego i porośniętego trawą chodnika. Ciąg pieszy straszył od lat, a wyrastające spod niego kępy uniemożliwiały normalne poruszanie się, nawet przy próbie ich usunięcia. Ostatecznie nie obyło się bez całkowitej wymiany.

O remoncie chodnika w Skarchowie wraz z Panią sołtys i Radą Sołecką wnioskowaliśmy u Starosty od początku kadencji. I dziś podobnie jak w innych miejscach można powiedzieć „wreszcie”. Zdecydowanie wykonywane prace bardzo poprawią bezpieczeństwo korzystających z chodnika na co dzień osób, w szczególności dzieci oraz osób starszych – mówi Burmistrz Stanisław Kuryłło.