IMG_3463

Już dwa lata w Wolinie przy ul. Prostej 1 (budynek byłej przychodni) działa Filia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie. W placówce udzielana jest pomoc zarówno dla osób uzależnionych oraz ich rodzinom.

Problemy związane z alkoholem, spośród licznych problemów społecznych mają szczególne znaczenie. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ zarówno na zdrowie fizyczne i psychiczne poszczególnych osób jak i członków ich rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących szkodliwie, ale wpływają na całe społeczeństwo. Nadużywanie alkoholu powoduje wiele szkód społecznych, tj. przemoc w rodzinie, przestępczość, wypadki samochodowe, ubóstwo i bezrobocie. Alkohol jednak nie jest jednym problemem, coraz częściej poradnie zajmują się osobami uzależnionymi od narkotyków, hazardu, internetu itp.

Poradnia powstała staraniem gminy w pomieszczeniach, które zostały przystosowane do nowej funkcji, odremontowane i wyposażone. Na całość poradni składają się  2 gabinety do indywidualnych konsultacji lekarskich, terapeutycznych i psychologicznych i do terapii grupowej. Zajęcia terapeutyczne odbywają się według miesięcznych harmonogramów i prowadzone są przez wykwalifikowany personel. Niezależnie od czasowych standardów określonych przez NFZ, od momentu powstania placówki przyjmowani są zgłaszający się pacjenci i udziela jest im pomoc terapeutyczna, psychologiczna i psychiatryczna.

W Poradni tej świadczone są usługi zdrowotne takie jak:
– indywidualne sesje terapeutyczne i psychologiczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz uwikłanych w różnego typu problemy, w tym problemy związane z przemocą w rodzinie,
– zajęcia grupowe z zakresu psychoterapii uzależnień obejmujące program podstawowy i pogłębiony dla osób uzależnionych,
– zajęcia grupowe dla osób współuzależnionych.

TYGODNIOWY HARMONOGRAM PRACY PORADNI

 

DZIEŃ TYGODNIA

 

GODZINY

 

RODZAJ USŁUGI

 

PONIEDZIAŁEK

1600 -1900

(od marca)

Świadczenia zdrowotne w rodzaju terapia uzależnienia i współuzależnienia
 

WTOREK

900 -1200

1300 -1400

1730 – 2000

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychiatryczne*

Terapia dla osób współuzależnionych**

 

ŚRODA

 

1300 -1600

1300 – 1500

1600 – 2000

 

Konsultacje psychologiczne

superwizja***

Świadczenia zdrowotne w rodzaju terapia uzależnienia i współuzależnienia

 

CZWARTEK

 

Poradnia

Nieczynna

 
 

PIĄTEK

 

1600 – 1900

 

Świadczenia zdrowotne w rodzaju terapia uzależnienia i współuzależnienia

*     wg potrzeb, nie mniej niż dwa razy w miesiącu
**     drugi i czwarty wtorek miesiąca
***   ostatnia środa miesiąca

JEŻELI:
Masz problem z uzależnieniem od środków psychoaktywnych i wszystkie Twoje dotychczasowe starania by się z tego wyzwolić zawiodły…
– z powodu uzależnienia ponosisz straty…
– bliska ci osoba nadużywa substancji psychoaktywnych a Ty wobec tego faktu jesteś bezradny/a…
– jesteś osobą doznającą przemocy…

Nie pozostawaj w osamotnieniu – korzystaj z pomocy- Nie zwlekaj!!! Zgłoś się do tej poradni
tel. 91 32 62 170 lub 500 024 738