Ponad 650 tys. złotych, tyle w ub. roku wyniosły wpływy gminy Golczewo z tytułu darowizny od PGNiG. Wszystko w związku z odwiertem, który pod Wysoką Kamieńską, na obszarze Stawno 1 prowadzi Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wraz LOTOS Petrobaltic. Zasoby są tam szacowane na 7,5 mln baryłek.

Lokalizację otworu Stawno-1 do głębokości ponad 3,2 km określono na podstawie przeprowadzonej wcześniej interpretacji zdjęcia sejsmicznego 3D. Prace wiertnicze prowadzi spółka Exalo Drilling SA należąca do grupy kapitałowej PGNiG.

Jakie korzyści wpłyną do budżetu w związku z pracami prowadzonymi na działce Stawno 1 przez firmę Exonn oraz PGNiG? Ile środków z tytułu podatków, różnych opłat, darowizn otrzymał do tej pory samorząd i jakie są planowane przychody w 2018 roku? – z tymi pytaniami zwróciliśmy się do golczewskiego magistratu.

W związki z pracami prowadzonymi na działce Stawno – 1 z tytułu wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lipca 2017 roku wnoszona jest opłata przez firmę Eurobet Sp. z o.o. w wysokości 896 złotych miesięcznie. Zgodnie z art. 293 Ordynacji podatkowej, informacja dot. wpływów do budżetu Gminy Golczewo z podatków i opłat lokalnych jest objęta tajemnicą skarbową. W 2016 roku, PGNiG wpłaciła na rzecz Gminy Golczewo tytułem darowizny kwotę 652 tys. złotych – poinformował naszą redakcję zastępca burmistrza Lech Ferdynus.