Urząd Miejski w Golczewie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie informuje, że do dnia 11 kwietnia br. wpłynęło 201 wniosków o świadczenie wychowawcze w formie papierowej i 20 wniosków w formie elektronicznej. – Do chwili obecnej zostało wydanych 21 decyzji przyznających powyższe świadczenie. Pierwsze wypłaty świadczenia 500+ przewidujemy na dzień 21 kwietnia 2016 r. – informują urzędnicy.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko; w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę w rodzinie (lub 1200 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) – również na pierwsze dziecko. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat. Małżeństwo, które w grupie do 18 lat ma jedno dziecko i jeżeli ma dochód powyżej 800 zł na osobę w rodzinie, to świadczenie zostaje utracone. Liczy się bowiem liczba dzieci do 18. roku życia. Program 500 plus nie przewiduje górnego progu dochodowego.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek (trzeba go składać raz w roku). Można to zrobić przez internet za pomocą platformy emp@tia.mpips.gov.pl. lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.