Ponad 2 tysiące osób z Ukrainy znalazło zatrudnienie na terenie Powiatu Kamieńskiego. Dane na temat liczby obcokrajowców w poszczególnych powiatach naszego województwa przygotował Urząd Marszałkowski we współpracy z WUP na podstawie oświadczeń pracodawców.

W 2014 r. w Zachodniopomorskiem zarejestrowano niecałe 6 tys. tzw. zaświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy (ta najpopularniejsza w Polsce forma zgłoszenia chęci zatrudnienia obcokrajowców jest zarazem swoistym miernikiem zatrudnienia). Większość, bo 5,4 tys. dotyczyła Ukraińców – podaje Marek Mucha z biura prasowego Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W 2015 r. regionalni pracodawcy zadeklarowali chęć zatrudnienia ponad 18 tys. cudzoziemców, rok później 55 tys., a do końca października roku bieżącego liczba oświadczeń przekroczyła 60 tys. Aż 95 proc. z nich dotyczyło właśnie obywateli Ukrainy. Zdecydowana większość deklaracji pochodzi z branży usługowej (29 proc.), budownictwa (18,3 proc,), przetwórstwa przemysłowego (14,5 proc.), rolnictwa (12,4 proc.). Wielu pracowników z innych krajów znajduje zatrudnienie w sektorze turystycznym, w handlu i transporcie.

Największa grupa zatrudniana jest przy pracach prostych (45,8 proc.), jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (28,1 proc.) czy pracownicy usług i sprzedawcy (11,3 proc.). Najchętniej cudzoziemców przyjmują przedsiębiorcy ze Szczecina (23,5 tys. oświadczeń), powiatu goleniowskiego (6,6 tys.), z Koszalina (4,7 tys.) i powiatu kołobrzeskiego (4,4 tys.).