maja

Dzięki sile woli, determinacji i miłości rodziców Mai z Wapnicy, którzy robią wszystko co w ich mocy, aby znaleźć ratunek dla swego jedynego dziecka walka z chorobą trwa! – Pomóżmy im w tym! Wierzymy, że w naszej lokalnej społeczności wiele jest osób dobrej woli, którzy pokażą współczucie i zrozumienie dla tej rodziny – czytamy w apelu międzyzdrojskiego stowarzyszenia „Rodzina”.

Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” przy współpracy z SP-2 w Wapnicy zdecydowało się zorganizować zbiórkę charytatywną, z której zebrane środki będą przekazane na leczenie Mai Mączniańskiej. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu, jak również do pomocy w organizacji festynu. Chętnych do współpracy, sponsorów i wolontariuszy prosimy o kontakt z organizatorami pod nr tel. 509179323 (Monika Ratajczyk). Festyn planowany jest na  10 czerwca (piątek)  od godz. 16 na trenach zielonych przy SP-2 w Wapnicy.

3,5-letnia Maja ma zdiagnozowany rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Jest to choroba nerwowo – mięśniowa o podłożu genetycznym. W SMA obumierają neurony w rdzeniu kręgowym, wskutek czego mięśnie słabną i stopniowo ulegają zanikowi. Jak jeszcze można pomóc dziewczynce?

Jedyną formą terapii na dziś jest stała rehabilitacja ruchowa, która może spowolnić przebieg choroby i utrzymać Maję w jak najlepszej formie, aż do momentu, kiedy to wspomniany lek będzie dostępny. Niestety koszty rehabilitacji, fizykoterapii czy basenu są duże i znacznie przewyższają nasze możliwości finansowe. Aby pomóc Mai pokonać SMA-ka, można przekazać także datki finansowe na subkonto:

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni z siedzibą w Szczecinie,
Al. Wojska Polskiego 69,
70-478 Szczecin.
Nr konta: Bank Pekao S.A I/O Szczecin 26 1240 3813 1111 0000 4395 6119
z dopiskiem Maja Mączniańska