Parafia pw. Św. Ottona w Kamieniu Pomorskim rozpoczęła prace związane z remontem południowej części wieży katedry. Przypomnijmy, że do Kamienia Pomorskiego trafi 270 tys. złotych dofinansowania. Oprócz remontu części kościoła, środki zostaną przeznaczone na wymianę poszycia dachowego dworku Von Kleista

Wkład własny w inwestycje to 118 tys. złotych. Co warte podkreślenia, parafia jako jedyna uzyskała pozytywną decyzję na dwa wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na elewację wieży od strony południowej i wzmocnienie więźby i poszycia dachowego na dworku Von Kleista – 120 tys. na wieżę, 150 tys. na Kleista

Do zmodernizowania pozostanie jeszcze wschodnia część wieży oraz wymiana poszycia dachowego katedry. Zadanie może pochłonąć kilka milionów złotych.