Grupa uczniów z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Kamieniu Pomorskim, przebywa od 15 do 19 maja w Kilonii w ośrodku kształcenia zawodowego, w ramach wyjazdu współfinansowanego przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży. Główną ideą tego projektu jest integracja młodzieży, nawiązanie przyjaźni, pozbywanie się uprzedzeń, obudzenie ciekawości świata i zwiększenie motywacji do nauki języków obcych. Wszystko to dzieje się przy okazji wspólnego gotowania, które poprzedzone jest wymianą fachowego słownictwa i wiedzy z tego zakresu. Opiekunami uczniów są nauczyciele przedmiotów gastronomicznych Dariusz Juszczak i Andrzej Kirowski, a pomysłodawczynią i organizatorką tej wymiany jest Anna Sidorkiewicz, nauczycielka języka niemieckiego.

We wrześniu planowana jest rewizyta kilończyków w naszej szkole, a zwieńczeniem całego projektu ma być opracowanie polsko- niemieckiej książki kucharskiej, w której znajdzie odzwierciedlenie kulturalny, językowy i kulinarny aspekt wymiany. Mamy nadzieję, że będzie to początek długofalowej współpracy między naszymi placówkami.