213-17984

W dniu dzisiejszym policjanci Komendy Powiatowej w Kamieniu Pomorskim wzięli udział w szkoleniu strzeleckim z broni palnej krótkiej, które przeprowadzono na strzelnicy Jednostki Wojskowej w Dziwnowie.

213-17983

Szkolenie przeprowadzono na podstawie Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szkolenia strzeleckiego policjantów. Każdy z uczestników wykonał określone przepisami strzelania programowe. Doskonalenie zawodowe miało na celu między innymi: 1. przypomnienie zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną krótką, 2. doskonalenie przez policjantów umiejętności bezpiecznego, sprawnego i skutecznego posługiwania się bronią palną w różnych sytuacjach i warunkach; 3. utrwalanie zgodnych z prawem zachowań policjanta w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych przypadków użycia broni palnej; 4. doskonalenie umiejętności strzeleckich.

213-17981

Należy pamiętać, że sprawne i skuteczne posługiwanie się bronią palną przez funkcjonariusza Policji może bezpośrednio przełożyć się na bezpieczeństwo własne oraz innych osób. Z uwagi na powyższe, szkolenia strzeleckie prowadzone są cyklicznie, w ramach doskonalenia zawodowego policjantów.

Rzecznik KPP w Kamieniu Pomorskim