Jaka była wykrywalność przestępstw? Ile było kradzieży z włamaniem? Wypadków samochodowych? O tym głownie rozmawiali policjanci podczas ubiegłotygodniowej odprawy rocznej kamieńskiej policji. W spotkaniu oprócz policji uczestniczyli przedstawiciele samorządu, sądu i prokuratury.

W trakcie spotkania podkreślano, że głównymi ubiegłorocznymi priorytetami były zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem, podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości, wzrost działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie, działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych oraz doskonalenie jakości zadań realizowanych przez Policjantów i pracowników Policji poprzez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby / pracy.

Jak prezentują się ubiegłoroczne statystyki? Zwróciliśmy się z prośbą o przesłanie danych i czekamy na odpowiedź. Czy bezpieczeństwo w powiecie uległo poprawie? To muszą ocenić sami mieszkańcy.