Policja ostrzega - kubkarze

Zbliżający się sezon letni sprawia, że służby dbające o bezpieczeństwo w gminie czynią starania do zapewnienia turystom spokojnego przebiegu wypoczynku na obszarze miasta i gminy Międzyzdroje. Podejmowane przedsięwzięcia wynikające z doświadczeń z lat ubiegłych mają za zadanie ograniczenie przestępczości oraz likwidację niepożądanych negatywnych zjawisk godzących w bezpieczeństwo i porządek publiczny. Już dziś zauważamy wzmożoną aktywność – szczególnie w okresie weekendów – osób organizujących grę “w trzy kubki”. W ubiegłym roku interwencje Policji i Straży Miejskiej wobec tych osób przyniosły niezadowalający efekt w postaci zatrzymania jednej osoby oskarżonej o popełnienie przestępstwa oraz ukarania kilku osób za popełnione wykroczenie spenalizowane w art. 128 § 1 kw. Postępowanie mandatowe nie odniosło oczekiwanego skutku, gdyż organizatorzy nadal prowadzili swoją działalność. Wiele osób poszkodowanych w wyniku oszukańczej gry zgłaszało się do Komisariatu nie wiedząc, że sami biorąc udział w nielegalnej grze popełniają również wykroczenie. Zjawisko organizowania przedmiotowej gry jest zdecydowanie szkodliwe i niepożądane. Organizator gry bazuje na naiwności turystów, którzy dając się ponieść fantazji i chęcią łatwej wygranej tracą czujność i przegrywają czasem pieniądze znacznej wartości.

Policja przeciwdziałając temu zjawisku pragnie przede wszystkim uczulić turystów na istniejące zagrożenie jak też edukować w zakresie konsekwencji prawnych uczestnictwa w nielegalnej grze. Tym samym została zredagowana ulotka, która ma za zadanie uświadomienie wszystkim faktu, że gra “ w trzy kubki” to nic innego jak wykorzystanie naiwności grających poprzez organizatora i pozbawienie ich pieniędzy. Jednocześnie ulotka przestrzega przed udziałem w grze wskazując sankcje, które grożą uczestnikowi takiej gry. Chcemy z naszą informacją dotrzeć do jak największej liczby osób, tym samym będziemy rozprowadzać ulotkę do pensjonatów i hoteli, sklepów i instytucji, ulotka będzie dostępna w miejskim informatorze oraz kolportowana przez policjantów i strażników miejskich głównie w rejonie Promenady.

Jacek Schabowski
Komendant Komisariatu Policji w Międzyzdrojach.