213-3475

6 listopada 2016r. policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim przeprowadzili działania profilaktyczne, podczas których edukowali niechronionych uczestników ruchu drogowego na temat obowiązujących przepisów. Podczas trwania akcji mundurowi zachęcali do noszenia elementów odblaskowych.

W związku z następującym pogorszeniem warunków atmosferycznych oraz szybciej zapadającym zmrokiem, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego narażeni są na dodatkowe utrudnienia podczas przemieszczania się. Głównym z problemów, spowodowanym przez często występujące w okresie jesienno-zimowym opady atmosferyczne, mgłę czy choćby wspomniany wyżej szybciej zapadający zmrok, jest to, że piesi są mniej widoczni na drodze.

Nadmienić należy, że pieszy który przemieszcza się po drodze po zmroku, nie mając przy sobie żadnego elementu, który odbijałby światło nadjeżdżających pojazdów, widoczny jest dla kierujących dopiero z odległości kilkunastu metrów. W momencie zastosowania elementów odblaskowych odległość ta znacznie się zwiększa co daje kierowcy czas na wyhamowanie pojazdu.

Ponad to, zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym”, zgodnie z art.11 pkt.4a. „pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku”.

W związku z powyższym, w trakcie prowadzonych działań profilaktycznych, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Kamieniu Pomorskim przypominali niechronionym uczestnikom ruchu drogowego o obowiązujących przepisach, zachęcali do noszenia elementów odblaskowych również w terenie zabudowanym, podkreślając ich istotną rolę w podwyższaniu poziomu bezpieczeństwa pieszego znajdującego się na drodze, a także rozdawali odblaskowe elementy i kamizelki.

Rzecznik KPP w Kamieniu Pomorskim