„Ubiegłoroczne zamierzenie Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim o połączeniu Kamieńskiego Domu Kultury z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną uzyskało negatywną opinię zarówno Książnicy Pomorskiej w Szczecinie jak i Krajowej Rady Bibliotecznej w Warszawie” – czytamy w komunikacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim. Poniżej pełna treść oświadczenia. 

Połączenia obu jednostek kultury nie będzie. Burmistrz Gminy Stanisław Kuryłło realizując uchwałę Rady Miejskiej zwrócił się do Dyrektora Książnicy Pomorskiej o opinię w sprawie połączenia jednostek. Po opracowaniu przez gminę planu rozwoju nowej instytucji Biblioteki i Centrum Kultury w Kamieniu Pomorskiej oraz wizycie Dyrektora Książnicy Lucjana Bąbolewskiego w jednostce, połączenie instytucji kultury jako realizacja Programu postępowania naprawczego zostało zaopiniowane negatywnie. Również Krajowa Rada Biblioteczna wydała negatywną opinię. Uzasadnieniem obu decyzji była obawa przed zaniżeniem poziomu usług bibliotekarskich świadczonych dla lokalnej społeczności.

Nasze działania jednak zaprzeczają powyższym obawom. Wynegocjowaliśmy pełną realizację porozumienia na dofinansowanie biblioteki przez powiat. Po raz pierwszy od lat do budżetu gminy wpłynęło 20 tys. zł. Ponadto realizujemy utworzenie profesjonalnego Punktu Bibliotecznego w centrum miasta, w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, który będzie służył zarówno mieszkańcom jak i kuracjuszom.

UM w Kamieniu Pomorskim