W przedświąteczną sobotę w kamieńskim Muzeum odbył się wykład dla studentów UTW pt. „Żydzi w Kamieniu Pomorskim”, który wygłosił Pan Henryk Masłowski. Po wykładzie, 10 członków Uniwersytetu otrzymało z rąk Pana Masłowskiego podziękowanie za wolontariacką pracę, dotyczącą kwestowania  w Święto Zmarłych na cmentarzu komunalnym. Zgromadzone środki zostaną przekazane na restaurację starych nagrobków.

UTW Kamień Pomorski