DSC00497 — kopia

Rada Miejska w Golczewie jednogłośnie podjęła decyzję w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym. – Z uwagi na to, że od kilku lat diety nie były podnoszone, chcielibyśmy tego dokonać tą uchwałą – argumentował burmistrz Andrzej Danieluk.

sesje

Zgodnie z uchwałą radnemu przysługuje miesięczna dieta w związku z wykonywaniem mandatu radnego, tj. za udział w sesjach, posiedzeniach i pracach komisji i zespołów stałych Rady, udział w posiedzeniach innych organów, szkoleniach oraz innych czynnościach.

DSC00641 — kopia

Zmiana wysokości diet spowoduje w skali roku dodatkowe obciążenie budżetu Gminy o kwotę 42 tys. zł.

kamienskie.info