unnamed (3)

18 stycznia w Miejskiej i Publicznej Bibliotece odbyło się spotkanie członków Zarządu Stowarzyszenia UTW w Kamieniu Pomorskim z panią Kamilą Pszenną przedstawicielką  Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Edukacyjno – Społecznych (CIES) , podsumowujące projekt małej strategii działania na rzecz osób starszych. Kilkanaście osób z Uniwersytetu mogło skorzystać bezpłatnie z poszerzenia swojej wiedzy z zakresu obsługi laptopa i smartfona oraz umiejętności wykorzystywania Internetu na co dzień.  Projekt prowadzony przez CIES był współfinansowany z budżetu Województwa  Zachodniopomorskiego  oraz ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w  ramach Rządowego Programu na rzecz  Aktywności  Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.      

W obliczu starzenia się polskiego społeczeństwa nadrzędnym celem  różnych projektów  kierowanych do osób w wieku emerytalnym jest likwidowanie barier dla aktywności osób starszych , a co za tym idzie polepszanie ich komfortu życia  oraz przeciwstawianie się wykluczeniom seniorów w życiu  społecznym.

UTW Kamień Pomorski