W Szczecinie podpisano umowy na realizację dwóch odcinków drogi ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim. Pierwsza dotyczy budowy odcinka Brzozowo-Miękowo o długości 22,4 km, natomiast druga rozbudowy odcinka Miękowo-Rzęśnica o długości 19 km. Oba zadania będzie realizowała w formule projektuj i buduj firma Budimex S.A., łączna wartość zawartych umów to 486,8 miliona złotych. Wykonawca ma 15 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID. Roboty budowlane ruszą na wiosnę 2019, a zakończenie realizacji planowane jest wiosną 2021 roku.

Zawarte umowy dotyczą odcinków zlokalizowanych na północ od Szczecina. Pierwszy będzie stanowił połączenie wybudowanej kilka lat temu obwodnicy Troszyna, Parłówka i Ostromic z obwodnicą Miękowa i dalszym ciągiem S3 w kierunku południowym. Drugi natomiast to dostosowanie do współczesnych parametrów wybudowanego w latach 70 odcinka S3 od węzła Goleniów Północ (S3-S6) do węzła Rzęśnica.

– Na tym odcinku szczególnie w wakacje, gdy ruch wzrasta nawet trzykrotnie tworzą się długie korki. Dwujezdniowa, bezkolizyjna S3 sprawi, że przejazd będzie płynny, co będzie miało również duże znaczenie dla gospodarki, gdyż droga prowadzi do portu w Świnoujściu – mówi Łukasz Lendner dyrektor GDDKiA O/Szczecin.

Do wykonania w województwie zachodniopomorskim pozostaje jeszcze najbardziej na północ wysunięty fragment S3 – od Świnoujścia do obwodnicy Troszyna, Parłówka i Ostromic o długości 34,5 km. Dla tego odcinka w przyszłym roku powinna zostać uzyskana decyzja środowiskowa, a zakończenie realizacji planowane jest w 2023 roku.

S3 Brzozowo- Miękowo

Kontrakt przewiduje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Powstaną nowe węzły drogowe w Brzozowie, Przybiernowie i Babigoszczy. Droga będzie w większości biegła w istniejącym przebiegu DK nr 3. Zmiany przebiegu wystąpią, tam gdzie będzie to konieczne ze względu na parametry geometryczne oraz przy miejscowości Brzozowo, którą droga S3 ominie od wschodu. Wartość umowy: 360 544 586,98 złotych. Zakończenie realizacji – wiosna 2021 r.

S3 Miękowo – Rzęśnica

Zmiany na tym fragmencie S3 obejmą budowę węzła drogowego Kliniska, który umożliwi likwidację skrzyżowania wraz z przejściem dla pieszych, które jest obecnie na drodze ekspresowej – w tym miejscu wielokrotnie dochodziło do wypadków drogowych. Węzeł Rzęśnica łączący drogę S3 z DW 142 zostanie zastąpiony zupełnie nowym węzłem, którego układ będzie odpowiadał obecnemu przebiegowi głównego potoku ruchu. Tym samym przed tym węzłem przestaną się tworzyć długie korki. Powstaną przejścia dla zwierząt, a cała trasa zostanie wygrodzona. Wartość umowy: 126 275 875,48 złotych. Zakończenie realizacji – wiosna 2021 r.