RLGD_5

W dniu dzisiejszym w dziwnowskim Urzędzie Miejskim została podpisana umowa, pomiędzy Rybacką Lokalną Grupą Działania Pomorza Zachodniego, reprezentowaną przez burmistrza Dziwnowa – Grzegorza Jóźwiaka (który pełni równocześnie funkcję prezesa RLGD), a wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego p. Jarosławem Rzepą.

Przedmiotem umowy było zapewnienie finansowania RLGD Pomorza Zachodniego w ramach wojewódzkiego programu wydatkowego, obejmującego zadania samorządowe oraz tzw. projektowe. Łącznie, do roku 2022 będzie do wydania blisko 11mln złotych, które w 50% trafią do samorządów, zaś w 50% będą wykorzystane na zadania strukturalne.

Jak ważna jest to umowa, mówił vice-marszałek Jarosław Rzepa, wspominając o projektach, które dzięki tym środkom będą mogły nabrać realnych kształtów, ale też o współpracy pomiędzy członkami RLGD, dzięki której wzrośnie atrakcyjność całego regionu.
Zadowolenia nie krył również Grzegorz Jóźwiak, który wspomniał nie tylko o dodatkowym strumieniu pieniędzy, który za pośrednictwem RLDG trafi do samorządów, ale też o płaszczyźnie współpracy, która dzięki tym środkom pozwoli na realizację szeregu wspólnych przedsięwzięć.

Krzysztof Zawiliński
MOSiK Dziwnów