Eugeniusz Jasiewicz fot. kamienskie.info

Burmistrz Wolina rozpoczął konsultacje na temat wysokości podatków od nieruchomości z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Potrwają one do 14 października. Jakie będą one w przyszłym roku? Prezentujemy projekt zaproponowany przez burmistrza.

740