Po przeszło dwóch miesiącach wakacji, szkoła ponownie zapełniła się uczniami, wśród których – co szczególnie godne podkreślenia – nie zabrakło najmłodszych, idących do pierwszej klasy. Dla nich dzisiejszy dzień i złożone ślubowanie są bez wątpienia wyjątkowym doświadczeniem.

Obecni na uroczystości przedstawiciele gminnych władz oraz grono nauczycielskie, życząc wszystkim uczniom sukcesów w nauce, życzyli także zaangażowania w szkolne inicjatywy i przedsięwzięcia.

Należy przy tym dodać, że będzie to pierwszy rok szkolny po wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji zmianach. W ich efekcie dziwnowskie gimnazjum „Pomerania” zostało połączone ze szkołą podstawową. Kolejna dłuższa przerwa w nauce dopiero w grudniu.

UM w Dziwnowie