DSC00641-—-kopiaaa

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Golczewie zapadnie decyzja w sprawie ewentualnego nabycia pięćiu nieruchomości lokalowych przy ul. Zwycięstwa 10 o łącznej powierzchni ponad 380 metrów. Gmina za zgodą radnych miałaby je nabyć i przekazać Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu na powiększenie jego bazy lokalowej.

„Co konkretnie miałoby się w nich znajdować? Jakie plany ma wobec nich GOKiS?” – Dopytywali w komentarzach nasi Czytelnicy. W uzasadnieniu uchwały odnajdujemy lakoniczny zapis, mówiący o tym, że „zostaną one udostępnione organizacjom pozarządowym na prowadzenie ich działalności statutowych”.

Zwróciliśmy się z zapytaniem, do pełniącej obowiązki dyrektora Agaty Grzybowskiej o konkretne plany i założenia GOKiSu co do nieruchomości, która miałaby zostać nabyta. – Na tym etapie nie zostałam upoważniona do udzielania informacji na ten tematodpowiedziała pełniąca obowiązki dyrektora jednostki.

To dziwna sytuacja, szczególnie że  wszystko ma odbyć się za publiczne pieniądze. Lokal na którego nabycie mają wyrazić zgodę radni nie jest w pełni zagospodarowany. Jest własnością osoby fizycznej a w jego wnętrzu prowadzona jest obecnie działalność gospodarcza. Wnętrze jest po kapitalnym remoncie. Nie posiada wyceny, nie jest znana jego wartość rynkowa.