PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczyna modernizację jednego z peronów w Wysokiej Kamieńskiej. Zniknie przejście podziemne pod torami, wyremontowany zostanie 370-metrowy peron nr 2 wraz z zabudową małej architektury. 

Stacja w Wysokiej łączy ze sobą Szczecin ze Świnoujściem czy Kamieniem Pomorskim. Inwestycja obejmie przebudowę 370-metrowego peronu nr 2 wraz z przebudową wiaty peronowej, zabudową małej architektury w postaci ławek, stojaków rowerowych i koszy na śmieci, remontem oświetlenia wiaty i peronu. Od strony torów układane będą płyty peronowe typu „P” w kolorze szarym.

Remont wiaty obejmuje z kolei jej skrócenie z długości 151 m do 87 m długości wraz z demontażem zbędnych słupków. Jej szerokość pozostanie bez zmian. Wymianie ulegnie z kolei pokrycie z płyt azbestowo-cementowych na pokrycie z blachy trapezowej. Dodatkowo wykonawca wykona zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wraz z malowaniem w kolorystyce przyjętej przez PKP PLK.

Zaplanowane prace wiązać będą się także z likwidacją przejścia podziemnego pod torami. Wykonawca wyburzy elementy wchodzące w skrajnię podtorzową, następnie dokona rozbiórki konstrukcji betonowej prefabrykowanej, stropu, ścian oraz schodów na długości 31,2 m. Ostatnim etapem będzie usunięcie gruzu i śmieci z tunelu. Planowane zakończenie prac ma nastąpić do 15 grudnia 2017 roku.