20161020_115303

PKP odpowiada w sprawie czasu zamknięcia przejazdu kolejowego. Jak informuje w odpowiedzi na nasze zapytanie Łukasz Kwasiborski z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie czas zamykania rogatek został uregulowany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 20 października 2015 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

Rogatki powinny być zamknięte nie później niż na 2 minuty przed dojechaniem czoła pojazdu kolejowego do przejazdu i pozostawać w tym stanie, do czasu zjechania pojazdu kolejowego z przejazdu. Dla poszczególnych przejazdów czas zamknięcia rogatek przed nadjechaniem pojazdu kolejowego może być skrócony do 1 minuty, jeżeli przejazd jest wyposażony w systemy i urządzenia wspomagające pracę dróżnika przejazdowego – informuje w mailu do naszej redakcji przedstawiciel PKP.

Jak wygląda to w Kamieniu Pomorskim? Czytelnicy skarżą się, że proces zamykania rogatek trwa nawet 15 minut. Zwróciliśmy się więc z kolejnym pytaniem do PKP, o możliwość rozwiązania tego problemu.