DSC01259

Po Waldemarze Dubrawskim (PO) przyszła kolej na członka Zarządu Radosława Drozdowicza. Radni stosunkiem głosów 13 „za” przy trzech głosach przeciw przychylili się do wniosku Józefa Malca o odwołanie.

Zgłosiłem wniosek o odwołanie członka Zarządu radnego Radosława Drozdowicza. Jest mi trudno składać taki wniosek z tego względu że startowaliśmy z jednego komitetu wyborczego, natomiast chciałbym powiedzieć, że realizując swoją zapowiedź z 19 grudnia 2014 roku o dążeniu do tego koalicja która powstanie obejmowała wszystkie ugrupowania, dzisiaj do tego dążymy. Chciałbym, aby grupa radnych która do tej pory stała z boku w niektórych działaniach też była włączona do pracy na rzecz Powiatu. W związku z tym, ponieważ akurat kolega radny Drozdowicz jest w ostatnim okresie może trochę mniej aktywny w tym zakresie, nie było zgłaszanych konkretnych wniosków do realizacji, taki jest mój wniosek aby radnego Drozdowicza odwołać ze składu zarządu – argumentował starosta Józef Malec.

To radny Radosław Drozdowicz uzyskując 475 głosów w ostatnich wyborach, uzyskując tym samym najlepszy wynik w swoim okręgu zagwarantował dwa mandaty liście Inicjatywy Gospodarczej. Drugi mandat przypadł właśnie Józefowi Malcowi, który uzyskał 119 głosów.

Chciałbym podziękować Państwu radnym za współpracę w Zarządzie. Rozumiem, że jest to decyzja polityczna. Najbardziej przykro po tylu latach współpracy ze Starostą usłyszeć uzasadnienie do odwołania – stwierdził krótko Radosław Drozdowicz.

————————————————————————————————————

DSC08261

Starosta Józef Malec jako kandydata na członka Zarządu Powiatu za Radosława Drozdowicza zgłosił radnego Bogusława Żaka (PSL). W głosowaniu uzyskał on 13 głosów „za” przy 3 głosach „przeciw.

Chciałbym serdecznie podziękować za zaufanie i zrobię wszystko, aby pokładanego we mnie zaufania nie zawieść – stwierdził po wyborze Bogusław Żak.