DSC05342

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny na uczniowie szkoły wzięli udział w wielu ciekawych zajęciach związanych z przyrodą i jej ochroną.

DSC05347

Dzień rozpoczął się od zajęć warsztatowych w ramach udziału w programie edukacyjnym „Jestem eco” organizowanym przez ECOGENERATOR. Głównym  celem programu jest upowszechnianie wiedzy na temat systemu gospodarki odpadami w Polsce z uwzględnieniem znaczenia zakładów termicznego unieszkodliwiania odpadów. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się m.in. dlaczego odpady należy segregować i używać powtórnie jako surowiec, jakie zagrożenia wynikają ze składowania odpadów na wysypiskach i dlaczego przekształcanie odpadów w energię jest korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska i ekonomii. Zajęcia były prowadzone w bardzo ciekawej formie – wspólnie bawiliśmy się i uczyliśmy – skacząc z uczniami po gigantycznej planszy do gry i segregując po drodze odpady. Program jest realizowany w ramach Projektu ,,Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów  dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” (www.ecogenerator.eu).

DSC05367

Poza ekologią tematem dnia był BOCIAN BIAŁY. Jest to jeden z najbardziej znanych polskich ptaków. Polskie bociany stanowią ok. 20 % populacji tego gatunku, a więc co piąty bocian na świecie jest Polakiem. Ptak ten jest symbolem szczęścia oraz jednym ze zwiastunów wiosny. Z tego powodu postanowiliśmy obchody Pierwszego Dnia Wiosny zorganizować pod hasłem „Dzień Bociana”. Uczniowie podejmowali różnorodne bocianie aktywności: na matematyce obliczali trasy ich przelotu, na przyrodzie poznawali cechy charakterystyczne dla tego gatunku, a na muzyce układali piosenki. Dodatkową atrakcją były konkursy: „ŚPIEWANIE O BOCIANIE”, „WIERSZOWANIE O BOCIANIE”, oraz „BOCIANIE PRZEBRANIE”. Uczniowie do konkursów przygotowali się doskonale, przez co komisja konkursowa miała trudne zadanie. Dodatkowo uczniowie klasy I i II piekli staropolskie „busłowe łapy”, czyli drożdżowe bułeczki w kształcie czteropalczastych łap bociana.

DSC05371

Podczas naszego „bocianiego sejmiku” dodatkową atrakcją była możliwość obserwowania zaćmienia Słońca.

Iwona Samołyk
Monika Ratajczyk