pierwszaki w pracowni komputerowej

Dzięki wspólnym wysiłkom Dyrekcji Szkoły i Rady Rodziców udało się pozyskać środki na doposażenie pracowni komputerowej, w której od tego roku szkolnego uczą się sześciolatki, a ponieważ uczniów jest dużo Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły postanowiła poszukać sponsorów, aby dokupić potrzebny sprzęt.

Pomocy nie odmówili nam Prezes TBS Pani Małgorzata Gabryś-Kostur, oraz Właściciel kamieńskiej Piekarni i Ciastkarni Pan Wiesław Żelek. Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie finansowe przy doposażeniu pracowni komputerowej.

źródło:
M.Czerwińska I. Kowalska