IMG_0363

W piątek w Kamieńskim Domu Kultury odbyły się pierwsze wybory nowego Zarządu po trzech latach działalności kamieńskiego UTW. Według regulaminu, kadencja Zarządu UTW trwa 3 lata. Słuchacze przyjęli Sprawozdanie przewodniczącej z pracy Zarządu za okres 2012 – 2015 bez zastrzeżeń i postanowili udzielić jej absolutorium.

IMG_0369

W głosowaniu jawnym osoby sprawujące dotychczasowe funkcje zostały przyjęte na następną kadencję, tj. na okres 2015-2018. W trakcie wyborów do władz Uniwersytetu na hallu w KDK została zainscenizowana wystawa ciekawych tegorocznych prac rzeźbiarskich i malarskich słuchaczek Koła Plastycznego.

źródło:
UTW Kamień Pomorski