unnamed

Planujesz własne źródło energii? To możliwe. Dzięki środkom Unii Europejskiej możesz sfinansować budowę lub modernizację instalacji, które wykorzystują wodę, słońce, wiatr lub biomasę do wytworzenia ciepła lub energii elektrycznej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które umożliwią wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Preferowane jej źródła to biomasa, biogaz i energia słoneczna.

unnamed (1)

Jest to działanie 2.10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, który dofinansowuje projekty zwiększające produkcję energii z OZE poprzez zastępowanie konwencjonalnych – źródłami odnawialnymi.

Co można robić w ramach projektu?

Dofinansowanie można otrzymać na budowę, rozbudowę a także modernizację jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną. Dodatkowo wsparciem objęta jest niezbędna infrastruktura, która umożliwi przyłączenie do sieci dystrybucyjnych.

unnamed (2)

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą starać się:

 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • szkoły wyższe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • instytucje oświatowe i opiekuńcze,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • grupy producentów rolnych,
 • organy administracji rządowej prowadzące szkoły,
 • organizacje pozarządowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

unnamed (3)

Jaki jest poziom dofinansowania

W tym konkursie na dofinansowanie projektów przeznaczono 75,2 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania sięga 85% kosztów kwalifikowanych a minimalny wkład własny to 15 % wartości w zależności od tego, czy występuje pomoc publiczna w projekcie.

Terminy

Wnioski można składać od 31 stycznia do 28 lutego 2017 r.

Kryteria wyboru

Warto zwrócić uwagę na kryteria oceny projektów (stanowią one załącznik do regulaminu konkursu). Niektóre z nich np. efektywność kosztowa projektu, zarówno pod względem mocy instalacji, jak i redukcji CO2 a także  korzyści społeczne  z realizacji  projektu są wysoko punktowane. Szczegóły konkursu zawiera regulamin dostępny na stronie www.rpo.wzp.pl

unnamed (4)

Dokąd po informacje:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Jagiellońska 32U/5, 70-382 Szczecin
tel. 91 44 10 300,
e-mail: rpo@wfos.szczecin.pl.
Główny Punkt Informacyjny
Ul. Kuśnierska 12 a; Szczecin
tel. 800 34 55 34, 91 43 29 432/433/435
e-mail: gpi@wzp.pl

stopka-1000