oczys

Kamieńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej szykuje się do kolejnych inwestycji. Plany są bardzo ambitne i do końca 2017 roku zakładają zadania na poziomie 12,7 mln złotych netto. – Z tej puli ponad 2 mln zł byłyby przewidziane na 2016 rok, o ile wszystkie zamierzenia się udadzą. Oczywiście mamy przewidziane źródła finansowania zewnętrznego, które stawiają ten plan w kategorii realnych zamierzeń – mówi prezes PGK.

Warto przypomnieć, że kamieńska spółka do tej pory zrealizowała zadania za kwotę ponad 28 mln złotych netto. Największym była przebudowa oczyszczalni ścieków w Mokrawicy, która zakończyła się w ub. roku. Przebudowano także przepompownie przy ulicy Dziwnowskiej czy ponad kilometr sieci w Grabowie.

komb

Lista planowanych inwestycji przez Adriana Guranowskiego jest długa. Najważniejsze to m.in. zakup i montaż wodomierzy do odczytu radiowego, budowa sieci wodociągowej Trzebieszewo – Borucin, zaopatrzenie w wodę miejscowości Chrząstowo, której mieszkańcy do tej pory byli zaopatrywani w wodę nieuzdatnioną przez dziwnowski ZWiK, uzbrojenie terenów strefy ekonomicznej czy ogrodów działkowych „Zacisze” oraz budowa instalacji do przetwarzania odpadów ściekowych. – Ostatnie przedsięwzięcie jest stricte komercyjne. Chcielibyśmy przejmować odpady z naszej aglomeracji oraz innych miejscowości. Potrzebujemy około 1000 ton suchej masy, która byłaby przetwarzana m.in. na nawóz – mówi Guranowski.

W ocenie prezesa PGK możliwe dofinansowanie z Unii Europejskiej może wynieść 65% wartości projektu. Środki mają pochodzić z Funduszu Spójności w przypadku przedsięwzięć niekomercyjnych.