woda

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej złożyło wniosek taryfowy, który zawiera propozycje opłaty za wodę i ścieki mające obowiązywać od 22 marca 2016 roku do 21 marca 2017 roku. Taryfa została opracowana z zastosowaniem metody prostej alokacji kosztów eksploatacyjnych. Na najbliższej sesji zajmie się nią Rada Miejska.

– Proponujemy pozostawienie na dotychczasowym poziomie stawek opłat za wodę – będzie to kolejny, trzeci już rok, w którym stawki za wodę nie ulegają zmianie. Jeśli natomiast chodzi o stawki za odbiór ścieków, wnioskujemy o nieznaczny, bo o 4,3% wzrost cen, co dla np. trzyosobowej rodziny podwyższy miesięczny rachunek o ok. 3,- zł. brutto – mówi Adrian Guranowski z kamieńskiego PGK.

Clipboard01