DCIM104MEDIADJI_0059.JPG

Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim podczas przyszłotygodniowej sesji, podejmie decyzję w sprawie wysokości taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Nowe taryfy będą obowiązywać do 21 marca 2018 roku. 

Taryfa w zakresie zaopatrzenia w wodę jest dwuczłonowa. Składa się ona z opłaty za 1 metr sześcienny wody według wskazań wodomierza oraz stawki abonamentowej. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zaproponowało, a koszt dostarczanej wody wynosił 3,82 zł (poprzednia stawka 3,75) oraz abonament 5,87 zł (poprzednia stawka 5,95 zł) Największy wzrost w porównaniu do ub. roku zanotowała opłata za odprowadzanie ścieków – 8,61 zł (poprzednia cena 6,83 zł).

Z czego to wynika?

Ze zmiany przepisów – mówi Adrian Guranowski prezes PGK – W sierpniu 2016 roku zmieniło się rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie określania taryf. Główną zmianą była konieczność włączenia do dotychczasowej składowej kosztów taryfowych amortyzacji z tytułu wykonanych inwestycji, na które w ostatnich lata pozyskaliśmy dotację unijną.

Żeby mieć obraz jak wzrosły przez to koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa – w ubiegłym roku z tytułu amortyzacji PGK w zakresie ścieków musiało wliczać do stawki za odprowadzane ścieków kwotę 72 tys. złotych. Po zmianie przepisów w sierpniu 2016 roku, kwota ta wzrosła o 643% do 538 tys. złotych!

Niestety albo stety wykonujemy szereg inwestycji, przy których korzystamy z wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Nie bylibyśmy w stanie np. korzystając jedynie z własnych środków przebudować oczyszczalnię ścieków, a co ciekawe to właśnie Unia nakładała na nas obowiązek uzyskania parametrów ścieków oczyszczonych, które przy starej, niezmodernizowanej infrastrukturze nie było możliwe. Gdybyśmy tego nie zrobili, płacilibyśmy bardzo wysokie kary – zaznacza Guranowski – Pomimo tego, że nowe przepisy nakładały na nas obowiązek doliczenia stawki amortyzacyjnej, zmniejszyliśmy jej wymiar na tyle na ile było to możliwe, tak aby część kosztów w jak najmniejszym stopniu odczuli mieszkańcy.