Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kamieniu Pomorskim ul. Szczecińska 2 tel.913820550 e-mail.zouk@pgkkamien.pl www.pgkkamien.pl – ogłasza przetarg ustny publiczny na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu:

1.Wózek widłowy podnośnikowy /sztaplarka/dv1661.28.10 nr. fabryczny 11834 .Cena wywoławcza-5.000,00zł.
2.Ładowarka doczepna ”Cyklop T-214”.Cena wywoławcza -4.000,oozł
3.Przyczepa wywrotka jednoosiowa .Nr. rejestracyjny ZKAP121.Cena wywoławcza-2.500,00zł
4.Przyczepa ciężarowa wywrotka -Autosan D-45.nr.rejestracyjny ZKAP497.Cena wywoławcza 3.000,00zł
5.Samochód ciężarowy STAR 200 / hakowiec /.nr. rejestracyjny ZKAG436 .Rok produkcji 1987. Cena wywoławcza-8.000,00zł
6.Samochód ciężarowy /śmieciarka /.Nr .rejestracyjny ZKA00017.Rok produkcji 1992..Cena wywoławcza-8.450,00zł
7.Samochód ciężarowy Star 200 /hakowiec/.nr. rejestracyjny ZKAC126 .Rok produkcji 1976.Cena wywoławcza 6.000,00zł
8.Samochód dostawczy VW T-4.nr.rejestravyjny ZKA03826.Rok prod.1998.Cena wywoławcza-3.650.00zł
9.Samochód dostawczy /karawan/-Polonez.nr. rejestracyjny SME9001 Cena wywoławcza 800,00zł.
10.Ciągnik rolniczy C-360.nr.rejestracyjny SZB155P.Cena wywoławcza-15,000zł.
11.Kosiarka rotacyjna/na części/.Cena wywoławcza-250.00zł
12.Kosiarka rotacyjna Z-042.rok produkcji 2005 .Cena wywoławcza-750,00zł
13.Przepływomierz elektromagnetyczny EMH200-szt.2.Cena wywolawcza-1.350,00zł/szt.
14.Elektrozasuwa MEZ PRAHA -szt.3.Cena wywoławcza -450,00zł/szt.
15.Silnik elektryczny 3 fazowy 3 KW,szt.2.Cena wywoławcza 450,00zł/szt.
16.Silnik do aeratora AP100 o mocy 7,5KW .Cena wywoławcza-360,00zł.
17.Silnik pompy wraz z wirnikami o mocy 4KW szt.4.Cena wywoławcza 540,00zł/szt.
18.Wał rurowy do przekładni AP100 szt.2.Cena wywoławcza 90,00zł/szt.
19.Silnik aeratora CELMA -55KW ,szt.1.Cena wywoławcza -2.520,00zł
20.Silnik aeratora CELMA -55KW –szt.1.Cena wywoławcza-2.070,00zl
21.Przekładnia aeratora AP160.Cena wywoławcza-4.500,00zł
22.Przekładnia aeratora AP100 –szt.2Cena wywoławcza 360,00zł/szt.
23.Aerator powierzchniowy AP100- bez wirnika. Cena wywoławcza -1.080,00zl .
24.Areator powierzchniowy AP100-z wirnikiem. Cena wywoławcza -1.350,00zł.
25.Aerator powierzchniowy AP160-bez wirnika. Cena wywoławcza -1.620,00zl.
26.Aerator powierzchniowy AP160-z wirnikiem. Rok prod.2003.Cena wywolawcza-3.600,00zł.
27.Aerator powierzchniowy AP230.Cena wywołacza-5.400,00zł.
28. Aerator powierzchniowy AP230.Cena wywolawcza-6.300,00zł.
29. Rozsiewacz nawozu RCW-3.cena wywolawcza-2.500,00zł
30. Rozsiewacz nawozu RCW-3. Cena wywoławcza – 1.500,00zł .
31.Sprężarka powietrza 3JW60 Cena wywoławcza -500,00zł .
32.Hala tymczasowa magazynowo- składowa 17x20m .rok prod. 2006.Cena wywoławcza 18.500 zł
33.Zasuwy z przepompowni ścieków –średnica 200mm szt.17.Cena wywoławcza 750,00zł
34.Zespół prądotwórczy 200kW .Cena wywoławcza -23.500,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu  22.09.2017r o godz.11.00 w Kamieniu  Pomorskim przy ulicy  Szczecińskiej  2.

Mienie  wystawione  na   przetarg –pozycje od 1 do 10 oraz 12,29,30,31,32  dostępne  są  do  obejrzenia  na  bazie  PGK  w Kamieniu Pomorskim  przy  ulicy  Szczecińskiej 2  w  godzinach  9.00-14.00. Pozostałe  od pozycji 13do28 , 33 i 34- na  Oczyszczalni   Ścieków  w Mokrawicy  w godzinach 9.00 do 14.00.                    

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  w wysokości  10%  ceny wywoławczej   wybranego  sprzętu  i zarejestrowanie  się  na  liście  uczestników  przetargu przed  jego  rozpoczęciem. Wadium  można  wpłacać  gotówką  w  kasie Przedsiębiorstwa   Gospodarki  Komunalnej  Spółka  z. o. o   ul .Szczecińska 2- do  godz.10.00  dnia 22.09.2017r lub  przelewem  na konto  23 1130 1176 0022 2119 7820 0001 w  BGK.

  • Licytanci, którzy  wpłacili  wadium  w  formie  przelewu, winni  okazać   organizatorowi  przetargu potwierdzenie dokonania  przelewu.
  • Wadium  przepada  na  rzecz  organizatora  przetargu, jeżeli:  -licytant, który  wylicytował  najwyższą   cenę  odstąpi  od zawarcia „Umowy  kupna-sprzedaży ”lub  nie zawrze jej w  terminie  7 dni od  dnia  udzielenia  mu przybicia.
  • żaden  z licytantów  nie  zaoferuje  ceny  równej  co najmniej cenie  wywoławczej  przedmiotu przetargowego.
  • Wadium   złożone  gotówką  przez  licytantów, których  ceny  nie zostały  przyjęte  będzie  zwrócone  bezpośrednio  po  zakończeniu  przetargu   a  złożone  w  formie   przelewu  zostanie  zwrócone   w ciągu  pięciu  dni  roboczych  od daty przetargu. Wadium złożone  przez  nabywcę  ulega  zarachowaniu  na  poczet  ceny  nabycia  w  momencie  wpłaty  pozostałej  kwoty.
  • Organizator  przetargu  zastrzega  sobie  prawo  przeniesienia  terminu  rozpoczęcia przetargu  lub jego  unieważnienia a także  wycofania   z przetargu  niektórych  jego  pozycji  bez podania przyczyn.
  • Sprzedający  nie  ponosi  odpowiedzialności  z tytułu  rękojmi  za wadę  sprzedawanego towaru.

Zakupiony  towar  nie  podlega  reklamacji. Odbiór  zakupionego mienia odbywa się siłami i środkami własnymi  nabywcy. Do wylicytowanej  ceny  zostanie  doliczony  podatek VAT  w  wysokości  23%. Szczegółowe   informacje   można  uzyskać   pod   nr .telefonu:  913820550 lub 664341668