Śmieciarka

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przez kolejny rok będzie zajmować się odbiorem i transportem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamień Pomorski oraz organizacją systemu selektywnego odbioru frakcji odpadów komunalnych. PGK było jedyną firmą, która stanęła do przetargu o wywóz nieczystości z Kamienia Pomorskiego.

Zaoferowaliśmy dobrą cenę na odbiór odpadów. Mamy już duże doświadczenie w zakresie realizacji tych zadań, będziemy kontynuować w dalszym ciągu odbiór odpadów selektywnych oraz wszystkich pozostałych frakcji odpadów w tym zmieszanych. Będziemy w dalszym ciągu prowadzić punkt PSZOK przy ulicy Szczecińskiej. Zapewniamy dobrą jakość odbioru za dobrą cenę– mówi prezes Adrian Guranowski.