Zgodnie z zapowiedziami rozpoczęły się prace związane z modernizacją sieci i wykonaniem przyłączy przy ulicy Nowoogrodowej w Kamieniu Pomorskim. Ostatnim etapem będzie odtworzenie nawierzchni. Równolegle do wykonywanych prac, swoją część będzie wykonywać Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

– Będzie to inwestycja, która z pewnością będzie dla Mieszkańców przez miesiąc lub dwa kłopotliwa, ale później można będzie odczuć komfort. Chcemy wszystko usprawnić i ujednolicić bo to co się znajduje pod ziemią może być bardzo poważnym problemem – powiedział Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Wszelkie prace są wykonane siłami własnymi przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Prace wewnątrz budynków będzie wykonywać Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Wszystko potrwa około 2-3 miesięcy. Po obu stronach odtworzonej z kostki brukowej drogi pojawią się dwa chodniki. PGK wykona także wjazdy do poszczególnych nieruchomości.