Rada Miejska w Dziwnowie podjęła decyzję w sprawie wyrażenia zgody na 10-letnią dzierżawę pawilonów handlowo – usługowych przy ulicy Adama Mickiewicza. To jedna z szeregu uchwał dotyczących dzierżaw podjętych w trakcie wtorkowej sesji. 

Dzierżawa pawilonów przy ulicy Mickiewicza potrwa do 2028 roku. Łącznie za 209 metrów kwadratowych, dotychczasowy dzierżawca zapłaci 51 tys. złotych netto.

Rada wyraziła także zgodę na 3-letnią dzierżawę działki przy ulicy Plażowej w Międzywodziu (3-letnia dzierżawa – 13 tys. złotych netto), działki w Dziwnowie przy ulicy Spadochroniarzy Polskich (3-letnia dzierżawa – 8,6 złotych netto), pole do mini golfa przy ulicy Marynarki Wojennej (roczna dzierżawa – 3,4 tys. zł netto), ostatniego punktu przy ulicy Mickewicza (także 10 – letnia dzierżawa za 12 tys. złotych netto), ogródek gastronomiczny przy ulicy Mickiewicza (dzierżawa na okres 3 lat – 6,4 tys. złotych netto)

Działka przy ulicy Spadochroniarzy Polskich (roczna dzierżawa za kwotę 30 tys. złotych netto)