park

Nawet do 80% dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ma szanse uzyskać projekt rewitalizacji parku Jana Pawła II w Kamieniu Pomorskim. – Nie będzie to jednorazowy projekt z różnych względów. Park niestety nie jest zabytkiem, jest wpisany jako teren objęty ochroną konserwatorską. To nic nie daje, nie wpisuje go w różne programy czy różne fundusze – mówi Adrian Guranowski z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, która miałaby się podjąć rewitalizacji.

unnamed (2)

Inwestycja w założeniu mogłaby być realizowana w pięciu małych krokach. Szacunkowy koszt całości wyniósłby około 3 miliony złotych. Wkład własny potrzebny do realizacji wyniósłby więc ok. 600 tys. złotych. – Będzie to polegało na przygotowaniu większej ilości małych projektów. Całość nie nastąpi zbyt szybko, to przedział 2-3 lat – tłumaczy Guranowski.

unnamed (3)

Pierwszym z nich była by inwentaryzacja dendrologiczna. – Polegałaby ona na wycince chorych drzew, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi przebywających na terenie parku – tłumaczy Guranowski. – Cała koncepcja miałaby nawiązywać do samego patrona i wyglądałaby naprawdę bardzo atrakcyjnie.

unnamed (4)

Kolejny z etapów polegałby na oczyszczeniu terenu z reszek roślinnych oraz istniejących krzewów i żywopłotów. – W tym roku ma zostać opracowana cała koncepcja. Na ten rok byłby to kres możliwości – dodaje Guranowski.

unnamed (5)

Następnie mają zostać wykonane murki oporowe we wskazanych przez projektanta miejscach. Kolejny etap to wykonanie wszystkich schodów zlokalizowanych na skraju parku.

unnamed (6)

Ostatnim z etapów byłoby wykonanie alei głównej. Założenie mówi o wykonaniu murków oporowych, nowej nawierzchni, tzw. punktów świetlnych, osadzeniu nowych ławek, koszy czy stojaków na rowery dla gości odwiedzających park.