XVII wieczny Kościół z Jarszewa doczeka się remontu. Obiekt sakralny otrzymał 150 tys. złotych ministerialnego dofinansowania. Teraz czeka go wymiana stolarki okiennej, drzwiowej a co najważniejsze osuszanie fundamentów.

Pierwsza wzmianka o świątyni pochodzi z 1534. W 1572 przeprowadzono remont uszkodzonej przez burzę wieży. W 1634 pożar strawił kościół wraz z gotyckim wyposażeniem oraz wieżę. Odbudowa nastąpiła w 1645. W 1681 Joachim Sellin z Wolina pokrył wnętrze kościoła polichromiami. W 1694 w okna wstawiono witraże. W 1714 ściana kościoła od strony zachodniej została wzmocniona przyporami. W 1750 kościół został poszerzony od strony południowej i wschodniej, dobudowano również zakrystię.

W 1754 przeprowadzono prace malarskie wewnątrz świątyni. W 1913 przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę prace remontowo-konserwatorskie polegające m.in. na remoncie stropu, podniesieniu ścian kościoła, założeniu beczkowego pseudosklepienia, odmalowaniu wnętrza i odnowieniu polichromii wyposażenia. Wieża kościoła otrzymała nowe odeskowanie.